Kinderdagverblijf (KDV)

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Vol vertrouwen elkaar leren kennen

KDV Eigen-Wijs biedt opvang aan kinderen, in een zogenoemde verticale groep, van 0 tot 4 jaar. In ons KDV bieden we ook enkel peuteropvang aan voor peuters van 2 tot 4 jaar.

De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gestructureerd dagprogramma waarin ruimte is voor verschillende activiteiten en vrij spel. Ze vinden het belangrijk dat kinderen ook kunnen ravotten en met elkaar spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden kinderen in spel en activiteit om zo alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Aan de hand van de VVE-methode Speelplezier bieden ze optimaal aandacht aan de taalvaardigheid van peuters.

Oog voor ontwikkeling en eigenheid

In het dagprogramma voor baby’s houden de pedagogisch medewerkers het dagritme van thuis aan. Opvoeders van de allerkleinsten worden via een digitaal logboek op de hoogte gehouden gedurende de dag, zodat ze vanuit thuis of werk kunnen meegenieten. Opvang op maat is ons streven.

In de groepsruimte zijn verschillende hoeken gecreëerd, zoals een bouwhoek, huishoek en atelier. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om zich in hun eigen tempo en in verschillende ontwikkelingsgebieden te ontplooien. De baby’s vinden hun rust in een apart gedeelte van de ruimte. Hier kunnen ze lekker in de grondbox of snoezelen in een hangwiegje.

Een warme overdracht naar de basisschool

De ruimte van het kinderdagverblijf is direct naast de kleutergroepen. Hierdoor is de drempel bij doorstroming naar de basisschool minimaal. Zodra kinderen naar groep 1 gaan, zorgen de pedagogisch medewerkers voor een warme overdracht met school.

Openingstijden

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag op schooldagen en tijdens alle vakanties.

Aanmelden

Spreekt de kinderopvang  je aan en wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven