Oudervereniging

Introductie

De oudervereniging van KC Eigen-Wijs zorgt ieder schooljaar voor tal van activiteiten voor de
leerlingen, in en om de school. Op deze manier willen wij graag ons steentje bijdragen aan een fijne, leerzame en leuke tijd van uw kind(eren) op de basisschool.

Voor dit schooljaar stonden en staan onder meer de volgende activiteiten gepland:
Back To School Party, carnaval, dierendag, filmavond, kinderboekenweek,
het Sinterklaasfeest en de activiteiten rond Kerstmis.

De OV vergadert ca. 6 keer per jaar in de avonduren. De vergaderdata staan vermeld in de
schoolkalender. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij een van de bestuursleden. Indien er geen vacante plaatsen binnen het bestuur zijn, worden nieuwe
aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst.

Om de activiteiten te kunnen organiseren zijn altijd vrijwilligers nodig. Heeft u interesse om als vrijwilliger de OV te ondersteunen kun ook contact opnemen met één van de bestuursleden.

Wilt u als ouder/verzorger bepaalde zaken in een vergadering aan de orde stellen of meer informatie inwinnen over de werkwijze van de OV, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en is vrijwillig. Er is geen wettelijke verplichting tot betaling.

Correspondentieadres

Oudervereniging KC Eigen-Wijs
Musschenberg 26B
6176 BD Spaubeek
T: 046 443 16 32
e: spaubeekov@gmail.com

Documenten van de Oudervereniging

Activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten om weer te geven.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven