Leerlingenraad

Introductie

In onze communicatie vinden we het belangrijk dat we met elkaar praten. We hechten daarom groot belang aan in gesprek zijn met onze leerlingen. Wat vinden zij belangrijk in hun school, wat werkt fijn en moeten we vooral zo blijven doen? En ook wat zou er anders of beter kunnen.

Correspondentieadres

LLR KC Eigen-Wijs
Musschenberg 26B
6176 BD Spaubeek
T: 046 443 16 32
e: llr.spaubeek@kindante.nl

Leerlingen

Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen. Zij zijn de vertegenwoordigers van hun groep voor één schooljaar. Zij worden democratisch gekozen via verkiezingen die in de eigen groep worden gehouden.

De Kinderraad komt bij ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar in de week onder voorzitterschap van de directeur. Voorafgaand aan elke vergadering bespreken de groepsvertegenwoordigers de agendapunten met hun groep. Na afloop van de vergadering brengen zij verslag uit van de resultaten.

Waarom we de leerlingenraad hebben

Met het functioneren van de Kinderraad willen we bereiken dat:

  • De betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen school wordt vergroot.
  • Het schoolteam beter inzicht krijgt in wat de kinderen vinden van hun school en de dingen die we op school doen.
  • Se kinderen kunnen oefenen met het formuleren van hun mening over zaken die hen direct aangaan.
  • De kinderen meer inzicht krijgen in de werking van de democratie.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven